Sıcak Sohbet İzmir

Sıcak Sohbet İzmir

Sıcak Sohbet İzmir

Sıcak Sohbet İzmir Odaları içerisinde binlerce İzmirli kullanıcı Ücretsiz Sohbet Chat yapıyor, kendilerine arkadaş arıyor. Üstelik İzmir Sohbet Odaları içerisinde sadece İzmir değil Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcılar Sohbet Chat yaparak kendilerine İzmir’den arkadaş arıyor. Herkesin de bildiği gibi İzmir ilinin kızları meşhurdur. Dilden dile gezen İzmir ilinin güzel kızları ile tanışmak isteyen Bay kullanıcılarımız Sohbet Odaları içerisinde Chat yapıyor.

İzmir Sohbet Odaları içerisinde ne kadar İzmirli olsa da farklı illerden kullanıcılar da çok fazladır. İzmirli kullanıcılarımız bilir fakat farklı illerden İzmir Sohbet Odaları içerisinde kendilerine İzmir’den arkadaş arayışında olan kullanıcılarımız için ilimizi tanıtmaya devam edelim. İlimizi tanıtmaya önce ki makalemizde kaldığımız yerden devam edelim.

İzmir Hakkında

Eski Smyrna

“Eski Smyrna” terimi, Tepekule, Bayraklı’da bulunan Arkaik Dönem kentini, daha sonra Pagos Dağı’nın (bugünkü Kadifekale) yamaçlarında yeniden inşa edilen Smyrna kentiyle, ayırmak için kullanılır. Erken ve Arkaik Dönem Smirni’si, başlangıçta muhtemelen kurucusu kabul edilen Kral’a atfen “Tantalus Naulokhon” (Tantalus limanı) şeklinde anılırken sonradan aldığı “Smyrna” ismini almıştır. Kent, Herodot’a göre Aioller tarafından kurulmuş ve daha sonra 13. üye olarak İyonya kentleri arasına katılmıştır.

Anadolu’ya ilk gelenler arasında yer alan İyonlar Batı Anadolu kıyılarına yerleşerek İyonyayı oluşturacak 12 kent devletini kurmuşlardı Bayraklı/Tepekule Höyüğü’nün MÖ 1050 yıllarında kurulmaya başlayan yerleşmesinin Hellas kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Demir Çağı boyunca Eski Smyrna’da Hellas’tan göç eden, Aioller ve İonlar yaşıyordu. Yarımadada yerli halkın yaşadığına dair herhangi bir bulguya ise rastlanmamıştır. Eski Smyrna’daki Helen yerleşimi, MÖ 1000’den itibaren çanak çömlek varlığıyla kanıtlanmıştır. Günümüze kadar korunan en eski kalıntılar MÖ 725-700’e kadar uzanmaktadır.

7. yüzyıldan itibaren Smyrna bir şehir devleti kimliğine kavuşmuştur. Yaklaşık bin kişi surların içinde yaşarken, diğerleri tarlaların, zeytin ağaçlarının, üzüm bağlarının, çömlekçi ve taş ustalarının işliklerinin bulunduğu civar köylerde yaşıyordu. İnsanlar genellikle geçimlerini tarım ve balıkçılıktan sağlıyorlardı. Eski Smyrna’nın en önemli mabedi, MÖ 640-580 yıllarına dayanan ve bugün kısmen restore edilmiş Athena Tapınağı’ydı.

Smyrna artık küçük bir kasaba değil, Akdeniz ticaretinde yer alan bir şehir merkeziydi. Şehir sonunda on iki İyon kentinden biri oldu ve o dönemin Akdeniz havzasında önde gelen bir kültür ve ticaret merkezi olma yolunda ilerleyerek MÖ 650-545 yılları arasında zirveye ulaştı. Yaklaşık yüzyıl süren bu dönem, bütün İyonya uygarlığının en güçlü dönemini oluşturur. Parlak dönemin İzmir’deki en önemli belirtilerinden biri MÖ 650’den beri yazının yaygınlaşmaya başlamasıdır.

admin 457
Cevap bırakın